Cindy Bucher awareness coach

Focussen

Focussen als vaardigheid

Focussen is een vaardigheid waarbij je naar binnen luistert naar iets dat op dit moment speelt en je bezighoudt in je leven. Dat kan zijn een verlangen dat je zou willen verwezenlijken, een keuzedilemma waar je voor staat, maar ook een emotie, een gedachte een fysieke sensatie die blijft terugkomen. Met erover nadenken kom je er niet uit, iets is nog vaag of onduidelijk voor je. Vaak komt dat, omdat daar meer aan vast zit dan je je op dit moment gewaar bent. Dit 'meer' wil door jou gehoord worden, zodat het weer met je mee kan bewegen in je natuurlijke groeirichting. 

Bij focussen ga je op een vriendelijke, benieuwde en respectvolle manier luisteren naar wat jouw lichaam jou op dit moment wil vertellen. Dit kan leiden tot verheldering, opluchting, ontroering en/of bevrijding. In het algemeen leidt het tot de ontdekking dat dit 'iets' waar jij zo ogenschijnlijk 'last' van had je niet wil tegenwerken, maar op zijn eigen manier het beste met je voor heeft. Soms wordt een actiestap helder en soms is de erkenning van wat gehoord wilde worden al genoeg. 

De één focust van nature, de ander moet het zich (opnieuw) eigen maken. Maar iedereen kan het (leren). En iedereen, zelfs Gendlin (de ontdekker van focussen) heeft er wel eens baat bij dit samen met een ander te doen. Het is een kracht om die ondersteuning te benutten!

Focussen als (levens)houding

Net als meditatie verder gaat dan een moment stil zijn en mogelijk een diepe eenheid of rust ervaren, is focussen meer dan een vaardigheid van naar binnen luisteren. Focussen komt voort uit een levenshouding waarin je benieuwd, open en vriendelijk bent met jezelf. Zo binnen zo buiten, dus hoe je met jezelf bent, ben je met anderen en met het leven. Het leven reikt je voortdurend situaties aan waarin jij bewust of onbewust kiest hoe je ernaar kijkt en op reageert. Vanuit de focushouding valt het vechten tegen van alles weg (zelfs het vechten tegen het vechten). En als je het even vergeet kun je altijd met jezelf of een ander middels het focussen weer terugkomen bij het verwelkomen van wat er is.

Waarom ik kies voor focussen

Ik focus heel graag en regelmatig. Soms 5 minuten tijdens het wachten op de trein of de afwas, soms in een sessie met mezelf van 30 tot 60 minuten en soms samen met een focusmaatje. Open, benieuwd, liefdevol en respectvol in het leven staan, voelt voor mij als een natuurlijke basishouding van waaruit je je innerlijke potentieel kan leven. Je hoeft geen goeroe of leraar te volgen, maar alleen naar binnen te luisteren en daar vind je je innerlijke leiding. Tegelijk ervaar ik dat ik dit in situaties ook regelmatig vergeet. Dan ga ik met een situatie, gevoel of gedachte in gevecht. Het overweldigt me of ik probeer het weg te duwen. Ik zie het focussen als een belangrijke vaardigheid op deze momenten terug te komen bij de liefdevolle, benieuwde respectvolle benadering van mijzelf en het leven, zodat ik blijf stromen en genieten van het leven.

Achtergrond van het focussen

Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar in de psychologie en filosofie, onderzocht waardoor sommige cliënten werkelijk baat hadden bij therapie en andere niet. Hij ontdekte dat "de succesvolle cliënt" op een bepaalde manier met zichzelf en zijn problemen omgaat. Zo'n cliënt luistert van binnen en tast af hoe iets in zijn geheel aanvoelt, emotioneel én lijfelijk; veelal is dat eerst vaag: er liggen nog geen woorden voor klaar. Doordat iemand daarbij is, met aandacht en respect, wordt het helderder en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en onvermoede mogelijkheden. Deze effectieve manier van ingaan op wat er binnenin je speelt, heeft Gendlin in de jaren '70 uitgewerkt tot een methode die hij focussen noemde. En dit focussen kun je leren voorzover je het niet al uit jezelf doet.

Become aware of the freedom within you